Säkerhetsdörrar - Mycket fakta och information om SäkerhetsdörrarSäkerdörren förhindrar brandspridning

Säkerdörren förhindrar brandspridning

I brandklassningen av en säkerhetsdörr anges hur bra den förhindrar eller stoppar mot brandspridning. Brandklassningen anges med tre bokstäver och efterföljande siffror. Siffrorna i brandklassificeringen betecknar antal minuter dörrar stoppar mot t.ex. brandspridning.

Brandklassning för säkerhetsdörrar

När brandklassen för en säkerhetsdörr anges kan den betecknas som EI30 A60 eller EI60 A120 där A definierar hur bra säkerhetsdörren står emot brandspridning och siffran bakom A anger hur många minuter dörren skyddar mot fortsatt brand. De brandklasser som normalt används för att visa hur effektivt säkerhetsdörren hindrar brandspridning är, A30l, A60 och A120.

Ifall det uppstår en brand i din lägenhet ska du tillkalla brandkåren, lämna lägenheten men inte låsa säkerhetsdörren eftersom då kan inte brandkåren snabbt komma in i lägenheten. I alla nybyggda lägenheter och bostadsrättsföreningen är fastigheterna byggda så att varje lägenhet är en egen brandcell som håller utan eller inne branden effektivt.Automatiskt larm till 112

Automatiskt larm till 112

I privatbostäder kan man inte installera larm som automatiskt går till 112 eller SOS Alarm så att räddningstjänsten kommer. Det krävs någon form av visuell verifiering att det faktiskt brinner.

Allt fler larmföretag har brandvarnare och kameror kopplade till larmet så att kameran vid en eventuell brand slås på så att vaktbolaget kan verifiera att om det brinner eller ej. Genom att ha denna kontinuerliga bevakning kan utryckningstiden vid en brand då ingen är i bostaden minskas med tiotalsminuter om lägenheten har en säkerhetsdörr. Utan larm dröjer det länge innan grannarna hör eller ser att det brinner i er lägenhet på grund av er väl skyddande säkerhetsdörr.